Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Uluslararası Öğrenci Başvuruları

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinin aşağıda kontenjanları belirtilen anabilim dallarına 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılı için yabancı uyruklu yüksek lisans ve doktora öğrencileri alınacaktır.

EĞiTiM BiLiMLERi ENSTiTÜSÜ

ANABILIM DALLARI

Kontenjan

Yüksek Lisans

Tezli

Adayların Dikkatine;

İLKÖĞRETİM EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

1

Belgelendirmek kaydıyla iyi derecede Türkçe bilgisine sahip olmak

Fen Bilgisi Öğretmenliği

1

Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı

İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı

2

YDS veya dengi sınavlardan 80 veya üstü puan almak, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Dilbilimi, İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümlerinden mezun olmak.

 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ANABİLİM / ANASANAT DALI

Kontenjanlar

Tezli Yüksek Lisans
(I. Öğretim)

Doktora

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

2

2

Biyoloji

2

2

Çevre Bilimleri

1

 

Enerji

5

-

Fizik

5

1

İnşaat Mühendisliği (İngilizce)

10

-

Jeoloji Mühendisliği (İngilizce)

9

-

Kimya

3

3

Maden Mühendisliği (İngilizce)

6

-

Maden Mühendisliği (Türkçe)

6

-

Su Ürünleri Mühendisliği

3

3

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ANABİLİM / ANASANAT DALI

Kontenjanlar

Tezli Yüksek Lisans
(I. Öğretim)

Doktora

Arkeoloji

4

2

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

5

-

Felsefe

5

2

İktisat

3

2

İşletme

2

2

Kamu Yönetimi

5

5

Sosyoloji

2

2

Tarih

2

2

Turizm İşletmeciliği

5

-

Türk Dili ve Edebiyatı

10

9

 

SAĞLIK  BİLİMLERi ENSTİTÜSÜ

ANABİLİM / ANASANAT DALI

Kontenjanlar

Tezli Yüksek Lisans
(I. Öğretim)

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

2

YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN DİKKATİNE

 1) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Programlarına Uluslararası Öğrenci Kabulü, Başvuru ve Kayıt İşlemlerine İlişkin Yönerge kapsamında lisansüstü programlarda öğrenim görebilmek için adayların yabancı uyruklu öğrenci statüsünde olması gerekir. Aşağıda tanımlanan şartlara sahip adaylar;

 a) T.C. uyruklu olanlar (lise öğreniminin son üç yılını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç),

b) K.K.T.C. uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç),

c) Uyruğundan birisi T.C. olan çift uyruklular (lise öğreniminin son üç yılını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç),

d) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç),

e) T.C. uyruklu olup lise öğrenimini K.K.T.C.’de tamamlayanlar,

 bu yönerge ile tanımlanan Yabancı Öğrenci Statüsünde başvuru yapamazlar. 

2) Adayların, üniversitelerin lisans/yüksek lisans programlarından mezun olmaları gerekir. Yüksek lisans programlarına başvuru  lisans derecesi, doktora programlarına başvuru  ise lisans veya yüksek lisans derecesi ile yapılabilir.

 3) Yukarıdaki şartları taşıdığı halde T.C Üniversitelerinden yabancı öğrenci statüsü ile mezun olarak gelen adayların, mezun oldukları yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası almamış olması gerekir.

4) Adayların yabancı dilde ya da Türkçe eğitim veren bölüm-programlarda eğitimi takip edebilecek düzeyde dil bilgisine sahip olmaları gerekir.

5) Yabancı uyruklu öğrencilerin yüksek lisans ve doktora başvurularının değerlendirmesi gönderilen / teslim edilen başvuru evrakı üzerinden yapılır. Değerlendirmede adayın transkript genel not ortalaması, yabancı dil sınav başarı notu, niyet mektubu ve referansları dikkate alınarak ilan edilen kontenjan dahilinde programa kabul edilip edilmeyeceği kararlaştırılır.

BAŞVURU TARİHLERİ:

BAŞVURU: Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başvurular 25 Haziran-28 Temmuz 2013 tarihlerinde ilgili Enstitü Müdürlüklerine, istenen belgelerle birlikte şahsen, online  veya posta yolu ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve aşağıdaki belgelerin eksik olması durumunda müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

 

*Online Başvuru

Online başvuru yapacak adaylar, aşağıda verilen online başvuru formuna gerekli belgeleri yükleyeceklerdir.

Online Başvuru Formu

 

 

* Posta Yoluyla veya Şahsen Başvuru

            Posta yoluyla veya şahsen başvuracak adaylar, aşağıda verilen başvuru formunu doldurduktan sonra aşağıda belirtilmiş başvuru belgelerini de ekleyerek ilgili Enstitü Müdürlüklerine başvuru yapacaklardır.

Yüksek Lisans ve Doktora Programları Ön Kayıt Formu

 

 BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

a) Başvuru Formu (Form için tıklayınız)

b) Diploma Fotokopisi (yüksek lisans programları için lisans diplomasının fotokopisi; doktora programları için lisans ve yüksek lisans diplomalarının fotokopileri)

c) Onaylı Transkript örneği (lisans/yüksek lisans transkripti)

ç) Başvuru ücreti banka dekontu

Başvuru Ücreti  : 75 TL – 45 $ - 35  €

Banka Adı        : Garanti Bankası

Şubesi             : Muğla

SWIFT Kodu     :TGBATRIS

IBAN (TL)           : TR 490006200050700006297357

IBAN (EURO)    : TR 380006200050700009095326

IBAN (USD)       : TR 110006200050700009095327

d) Kimlik Belgesinin fotokopisi (Pasaportun kimlik ile ilgili kısımlarının fotokopisi)

e) Cepheden çekilmiş, pasaport fotoğrafı şartlarını taşıyan vesikalık fotoğraf

e) Referans Mektubu (İki adet)

f) Niyet Mektubu (Öğrencinin lisansüstü amacını, çalışmalarını ve projelerini anlattığı mektup)

g) Doktora Programına başvuran adaylar için Yüksek Lisans Tezi veya Projesinin bir örneği

h) Dil Yeterliliğini gösterir belge

Son Güncelleme Tarihi : 24.07.2013 16:20:34 Okunma Sayısı : 37667

Son Duyurular