Uluslararası Öğrenci Ek Yerleştirme Başvuruları

Uluslararası Öğrenci Ek Tercih Başvuru Dönemi 11-17 Eylül 2014
Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması 22 Eylül 2014
Kayıt Tarihi 29 Eylül- 1 Ekim 2014

 

Başvuru Koşulları

a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla:

1.Yabancı uyruklu olanların,

2.Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin,(5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.) 

3.Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların

4.TC uyruklu olup ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil)

5.KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların,

başvuruları kabul edilecek olup,

 

 

b) Adaylardan

1.T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin (lise) tamamını Türkiye'de veya KKTC'de tamamlayanların, 

 

2.K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin (lise) tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

 

3.a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç)

 

4.Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

 

5.Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların

 başvuruları kabul edilmez.

   BAŞVURU İŞLEMLERİ

        Başvuru Esasları

* Başvurular, ilanda belirtilen tarihler arasında “Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisi”ne posta yoluyla (e-posta hariç), şahsen ya da Üniversite web sayfasından online olarak yapılır. Online başvuru yapan adaylar başvuru için gerekli belgeleri online başvuru istemine yükleyeceklerdir. Posta yoluyla ve şahsen başvuracak adaylar, web sayfasında verilen başvuru formunu doldurduktan sonra başvuru için gerekli belgeleri de ekleyerek başvurularını yapacaklardır. Hem online hem de posta yolu ile başvuru yapan adayların başvurularında, posta yolu ile yapılan başvuru dikkate alınacaktır.  

* Postadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvuru belgeleri işleme konulmaz.

* Başvuru belgelerinden herhangi biri eksik olan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

* Üniversiteye başvuru yaptıktan sonra; başvurusunu geri alan, herhangi bir nedenle başvurusu değerlendirilmeyen ve bir programa yerleştirilemeyen adayların başvuru ücretleri geri ödenmez.

* Lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavlar süresiz geçerli olup, üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavlar 2 (iki) yıl geçerlidir.

* 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemize kayıt yaptıran adaylar, ek yerleştirme başvurusunda bulunamazlar.

         Başvuru için gerekli belgeler

a) Uluslararası öğrenci başvuru formu,

b) Lise diplomasının fotokopisi veya lise diplomasını almamış olan adayların mezun olacakları tarihi gösteren öğrenimini görmekte olduğu  ortaöğretim kurumu tarafından verilen resmi bir belge,

c) Mezuniyet not ortalamasını gösteren belgenin fotokopisi ve Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş onaylı örneğinin fotokopisi,

ç) Pasaport örneği,

d) Başvuru ücreti banka dekontu,

e) 1 adet vesikalık fotoğraf,

f) Sınav sonuç belgesinin fotokopisi, (Kabul Edilen Sınavlar)

g) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge

 h) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C vatandaşlığına geçen çift uyruklulardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

 ı) Çift isim sahibi adaylar için “İsim Denklik Belgesi”

 

Öğrenci Kabul Edilecek Bölüm/Program Listesi

 

         Başvurular Nasıl Yapılır?

 * Online Başvuru

    Online başvuru yapacak adaylar, aşağıda verilen online başvuru formuna gerekli belgeleri yükleyeceklerdir.
 * Posta Yoluyla ve Şahsen Başvuru

    Posta yoluyla ve şahsen başvuracak adaylar, aşağıda verilen başvuru formunu doldurduktan sonra yukarıda belirtilmiş başvuru belgelerini de ekleyerek "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Su Ürünleri Fakültesi Binası 1. Kat 48000 Kötekli MUĞLA/TÜRKİYE" adresine göndereceklerdir.

Uluslararası Öğrenci Başvuru Formu 

 * Başvuru Ücretinin Yatırılması

Adaylar yapılacak işlem türüne göre ad soyadları ile aşağıda verilen hesap numaralarına tercih başvuru ücretlerini yatıracaklardır.
Ücretin yatırılması esnasında, banka transfer ücreti adaya aittir.
 
02 Mayıs-30 Haziran 2014 tarihleri arasında "Uluslararası Öğrenci Başvurusu" yapmış adaylar tekrar ödeme yapmayacaklardır.
 
Tercih Başvuru Ücreti : 75 TL - 35 $ - 25 € (Banka masrafları başvuru yapan adaya aittir.)
Banka Adı : Garanti Bankası
Şubesi : Muğla
SWIFT Kodu : TGBATRIS
IBAN (TL) : TR49 0006 2000 5070 0006 2973 57
IBAN (EURO) : TR38 0006 2000 5070 0009 0953 26
IBAN (USD) : TR11 0006 2000 5070 0009 0953 27

 

Son Güncelleme Tarihi : 11.09.2014 14:53:25 Okunma Sayısı : 9092

Son Duyurular