2021-2022 Uluslararası Öğrenci Ek Yerleştirme Tercih Başvuruları

Başvuru Takvimi
 

Uluslararası Öğrenci Ek Yerleştirme Tercih Başvuru Dönemi 04-08 Ekim 2021 (Türkiye saati ile 17.00 'e kadar)

 

Başvuru Koşulları
a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla:

1.Yabancı uyruklu olanların,

2.Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ile Türk vatandaşlığını kaybedenlere talepleri halinde verilen mavikart sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.) Bu konu ile ilgili olarak incelecek sayfalar: http://www.mfa.gov.tr/mavi-kart-_eski-pembe-kart_-uygulamasi-.tr.mfa http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/06/20090612-1.htm ) 

3.Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların

4) a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) 

   b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adaylardan ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) 

5.KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların
başvuruları kabul edilecek olup,
 
 
b) Adaylardan
1.T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin (lise) tamamını Türkiye'de veya KKTC'de tamamlayanların, 
 
2.K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin (lise) tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç)
 
3.a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (a maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç)
 
4.Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç)
 
5.Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların
 başvuruları kabul edilmez.
 
   BAŞVURU İŞLEMLERİ
        Başvuru Esasları

* Başvurular, ilanda belirtilen tarihler arasında Üniversite web sayfasından online olarak yapılır. Adaylar başvuru için gerekli belgeleri online başvuru sistemine yükleyeceklerdir.  

* Başvuru belgelerinden herhangi biri eksik olan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

* Aynı başvuru döneminde birden fazla başvuru yapan ve her başvurusunda farklı tercihlerde bulunan adayların hiçbir başvurusu dikkate alınmaz. Tercihleri aynı fakat sıralaması farklı olan adaylar için ilk yapmış oldukları başvuru değerlendirmeye alınır.

* Lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavlar süresiz geçerli olup, üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavlar 2 (iki) yıl geçerlidir.

* 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemize kayıt yaptıran adaylar, ek yerleştirme başvurusunda bulunamazlar.

        

Başvuru için gerekli belgeler


a) Lise diploması veya lise diplomasını almamış olan adayların mezun olacakları tarihi gösteren öğrenimini görmekte olduğu  ortaöğretim kurumu tarafından verilen resmi bir belge ve Türkçe veya İngilizce'ye çevrilmiş noter onaylı örneği,

Sınav sonuç belgesi olarak kullanılan diplomalar için, Denklik Belgesi ya da Apostil Mühürüne taraf olan ülkeler için Apostil Mühürü, taraf olmayan ülkeler içinse Dış İşleri Bakanlığı onayı gerekmektedir. (Dış İşleri Bakanlığı onayı belgenin arka yüzüne yapılmış ise tüm adayların belgelerini onay görünür şekilde sisteme yüklemeleri gerekmektedir.)

b) Transkript ve Türkçe veya İngilizce'ye çevrilmiş noter onaylı örneği,

c) Pasaport örneği,

ç) 1 adet vesikalık fotoğraf,

d) Sınav sonuç belgesi ve Türkçe veya İngilizce'ye çevrilmiş onaylı örneği, (Kabul Edilen Sınavlar)

Yurtdışından alınan tüm sınav sonuç belgelerinde;
Apostil Mühürüne taraf olan ülkeler için Apostil Mühürü, taraf olmayan ülkeler içinse Dış İşleri Bakanlığı onayı gerekmektedir. (Dış İşleri Bakanlığı onayı belgenin arka yüzüne yapılmış ise tüm adayların belgelerini onay görünür şekilde sisteme yüklemeleri gerekmektedir.)

e) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge 
Bu konu ile ilgili olarak incelecek sayfalar:http://www.mfa.gov.tr/mavi-kart-_eski-pembe-kart_-uygulamasi-.tr.mfa http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/06/20090612-1.htm )

f) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C vatandaşlığına geçen çift uyruklulardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

g) Çift isim sahibi adaylar için “İsim Denklik Belgesi”
 
2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Ek Yerleştirme Kontenjanları

Adaylar, aşağıda verilen online başvuru formuna başvuru için gerekli belgeleri yükleyeceklerdir.

Son Güncelleme Tarihi : 27.09.2021 15:47 Okunma Sayısı : 3088

Son Duyurular