2016-2017 Uluslararası Öğrenci Tercih Başvuruları

Başvuru Takvimi

Uluslararası Öğrenci Tercih Başvuru Dönemi 02 Mayıs-15 Haziran 2016 (Türkiye saati ile 23.59'a kadar)

Özel Yetenek Sınavı Tarihleri

(Sınava katılacak adaylara e-mail ile bilgilendirme yapılacaktır.)

Güzel Sanatlar Fakültesi 28 Haziran 2016
Eğitim Fakültesi (Müzik Öğretmenliği, Resim-İş Öğretmenliği) 29 Haziran 2016
Spor Bilimleri Fakültesi 30 Haziran 2016
Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması 29 Temmuz 2016

 

Başvuru Koşulları

a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla:

1.Yabancı uyruklu olanların,

2.Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin,(5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.) 

3.Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların

4) a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) 

   b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adaylardan ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) 

5.KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların

başvuruları kabul edilecek olup,

 

 

b) Adaylardan

1.T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin (lise) tamamını Türkiye'de veya KKTC'de tamamlayanların, 

 

2.K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin (lise) tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç)

 

3.a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (a maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç)

 

4.Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç)

 

5.Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların

 başvuruları kabul edilmez.

 

   BAŞVURU İŞLEMLERİ

        Başvuru Esasları

* Başvurular, ilanda belirtilen tarihler arasında Üniversite web sayfasından online olarak yapılır. Adaylar başvuru için gerekli belgeleri online başvuru sistemine yükleyeceklerdir.  

* Başvuru belgelerinden herhangi biri eksik olan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

* Lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavlar süresiz geçerli olup, üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavlar 2 (iki) yıl geçerlidir.

 

         Başvuru için gerekli belgeler

a) Lise diploması veya lise diplomasını almamış olan adayların mezun olacakları tarihi gösteren öğrenimini görmekte olduğu  ortaöğretim kurumu tarafından verilen resmi bir belge ve Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş onaylı örneği,

b) Transkript ve Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş onaylı örneği,

c) Pasaport örneği,

ç) 1 adet vesikalık fotoğraf,

d) Sınav sonuç belgesi ve Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş onaylı örneği(Kabul Edilen Sınavlar)

e) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge

f) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C vatandaşlığına geçen çift uyruklulardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

g) Çift isim sahibi adaylar için “İsim Denklik Belgesi”

 

Öğrenci Kabul Edilecek Bölüm/Program Listesi

 

Adaylar, aşağıda verilen online başvuru formuna başvuru için gerekli belgeleri yükleyeceklerdir.

 

ONLINE BAŞVURU FORMU

 

 

Son Güncelleme Tarihi : 29.04.2016 14:34:26 Okunma Sayısı : 19508

Son Duyurular